www.ksdvorana.mestosmirice.cz
Předprodej vstupenek

Podmínky pro pořádání kulturních a sportovních akcí

Pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků na území města Smiřice upravuje obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 2/2013 – seznámit se s ní můžete ZDE.

Vyhláška č. 4/2010 (ke stažení ZDE) stanovuje místní poplatky ze vstupného z takových podniků a vymezuje druhy akcí, které jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Níže je připojen formulář Ohlášení kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce. Vyplněný se doručuje na adresu Městského úřadu Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, možno jej zaslat e-mailem (podatelna@mestosmirice.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID: nunbrcq).

Vstupenky na akce vydává ekonomický odbor MěÚ Smiřice. Další informace budou pořadatelům poskytnuty na tel. č. 495 809 011 (MěÚ Smiřice, paní Jitka Holečková).


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *15.pdf   Ohlášení kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (formulář)
(Poslední editace 12.11.2014, 16:06:33)